Vad är Kinesioterapi? ™


Namnet Kinesioterapi grundades i Sverige för över 150 år sedan och utvecklas idag vidare inom Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
De viktigaste delarna idag inom svensk Kinesioterapi är manuell muskeltestning, postural kinesiologi, neuroisometrisk stretching och kinesiology-workout (kinesiology strength training).

Kinesioterapi är en neuromuskulär terapeutisk metod, utvecklad av Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm, som integrerar:

- Manuell Kinesiologi - Manual Kinesiology
- Manuell muskeltestning - Manual Muscle Testing
- Postural kinesiologi (kinesiologisk hållningsanalys, kinesiologisk rörelseanalys)
- Neuromotorik - Manuell Neurofysiologi
- Neuroisometrisk stretching / Neuroisometrics
- Neuroisometrisk träning / Neuroisometrics
- Meridianterapi (muskelmeridianer och triggerpunkter)
- KinesioWorkout / Kinesiology Workout
- Manuell Impulsering ® (av ryggrad och bäcken)

Inom Kinesioterapi arbetar vi med hållningsanalyser, rörelseanalyser och funktionsanalyser kombinerat med manuell muskeltestning, avancerad stretching och behandling med muskelmeridianer, triggerpunkter och neuroisometrisk träning.

Schema för vår yrkesutbildning till KINESIOTERAPEUT:
Mars 2024 - Oktober 2024

Svensk rörelselära och fysioterapi


Kinesioterapi är kinesiologisk fysioterapi och kinesiologisk sjukgymnastik.
En modern form av den rörelseterapi och kinesiologi som föddes i Sverige under mitten av 1800-talet.


 Kinesioterapi och Kinesiologi från Svenska Kinesiologi Skolan

Kinesioterapi, Kinesiologi och Kinesiology


Svenska Kinesiologi Skolan är Sveriges största skola för utbildning i Kinesiologi och manuell Muskeltestning.
I modern kinesiologi arbetar vi med över 150 olika neuromuskulära tester och behandling görs av strukturella och mekaniska problem i kroppen, med test och behandling av mat, kost, intolerans och näringsbehov, sport och motion, träning, muskelkoordination, mentala och känslomässiga stressreaktioner, akupunktur, akupressur och energiobalanser.Referens och Källa
Mac Pompeius Wolontis, Svenska Kinesiologi Skolan, Sverige, www.Kinesiologi.se / www.Kinesiology.com
Kinesioterapi ™ och Kinesioterapeut ™ är varumärken som används av Svenska Kinesiologi Skolan, Sverige.

www.Kinesioterapi.se
www.Kinesioterapeut.se


Läs mer om vår verksamhet på: Kinesiologi.seKinesioterapi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesioterapi och Kinesiology skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. (Kungl. Gymnastiska Central-Institutet) för att bli den internationella termen för den svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken. Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.
I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Applied Kinesiologist" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin och akupunktur.

Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis genom Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm 1987.
Svenska Kinesiologi Skolan utvecklar idag tester och behandlingsmetoder inom Kinesioterapi.

 Kinesioterapi och Kinesiologi från Svenska Kinesiologi Skolan


Swedish Kinesiotherapy College


Kinesiologi - Kinesiology


www.Kinesiologi.se
www.Kinesiolog.se
www.Kinesiology.com

Kursbokning - Kursanmälan


Svenska Kinesiologi Skolan
Swedish Kinesiology College

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden
Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webbproduktion och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden