Vad är Kinesiologi?


Kinesiologi är en neurofysiologisk kroppsterapi utvecklad av amerikanska kiropraktorer, med rötter i 1800-talets svenska medicinska gymnastik och traditionell kinesiologi (rörelseläran) från Sverige.

Kinesiologi använder manuell muskeltestning som undersökningsmetod och gör olika typer av behandlingar inom friskvårdsmedicin och manuell fysiologi.

En Kinesiolog hjälper friska människor som inte mår bra.

Kinesiologi (”rörelselära”) är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna.
Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen.
Terapeuten gör därefter olika behandlingar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

Struktur - Kemi - Mentalt
Kinesiologi och kinesiologisk medicin används för att hjälpa människor med olika typer av funktionsnedsättningar i rörelseapparaten (muskler, leder) och kroppens inre fysiologi (matsmältning, hormonsystem, immunförsvar, näringskemi, etc) och mental stress.

Muskeltestning - Neuromuskulära tester
Muskeltestning ("manual muscle testing") är grunden i hela kinesiologin. Muskeltestning är en subjektiv diagnostisk undersökningsmetod för att studera en persons relativa förmåga att kontrahera specifika muskler under ett manuellt motstånd.
Med hjälp av dessa neuromuskulära tester tolkas kroppens elektriska impulser och den neurologiska kommunikationen mellan olika sinnesorgan, receptorer, muskler, körtlar, inre organ, hjärna och ryggmärg (CNS).

Hjärna och ryggmärg
Det centrala nervsystemets (hjärna och ryggmärg) funktion är att ta emot information från våra sinnesorgan (ögon, öron, näsa, tunga, hud, etc). Via inåtledande (afferenta) nervbanor tolkas och bearbetas sedan informationen och därefter via utåtledande nervbanor styrs de två effektorganen (muskler och körtlar).

Det centrala nervsystemet kan endast svara alla sinnesorgan i kroppen genom att agera på två olika sätt:
1. kontraktion (sammandragning) av muskler
2. sekretion (frigöra sekret) från körtlar

 Kinesiologi är manuell neurofysiologi
Kinesiologi är manuell neurofysiologi.
Alla neurologiska reflexer i kroppen kan både undersökas och verifieras genom manuell muskeltestning.

Genom att testa den relativa förmågan till kontraktion i kroppens muskler kan man därför undersöka effekten av olika slags stimuli (stressimpulser eller behandlingstekniker) och hur hjärnan och ryggmärgen uppfattar och tolkar den informationen.


Resultatet av en kinesiologisk behandling blir att det centrala nervsystemet nu skickar förändrade nervsignalerut till effektorganen (muskler och körtlar).
När behandlingen gett önskat resultat har nervsignalerna påverkat kroppens muskulatur och körtlar och klienten upplever ofta minskade specifika besvär och förbättrad hälsa.


Kinesiologi är Friskvårdsmedicin
Inom friskvårdsmedicin arbetar vi med friskvård för att optimera funktionen i både rörelseapparaten (muskler, leder) och vår inre fysiologi (matsmältning, hormonsystem, immunförsvar, mm). Inom friskvårdsmedicin och kinesiologi behandlar vi inte sjuka människor som har olika sjukdomar.
Vi arbetar med friska människor som inte mår bra.


Kinesiologiska behandlingar
Efter en serie olika neuromuskulära tester gör kinesiologen sin behandling. Efter behandlingen görs slutligen samma neurologiska tester av musklerna igen för att bekräfta att det skett en förändring - att hjärna och ryggmärg har reagerat på behandlingen.


Behandling inom kinesiologin görs först och främst inom fyra olika huvudområden:

1. Strukturell/mekanisk behandling Massage av smärtpunkter i muskler, massage av bindväv, massagetekniker för att påverka muskelspolar och senorgan, rörelse- och koordinationsövningar, stretching och styrketräning, mjuk behandling av skallbenen, ryggrad, käkled, bäcken och fötter.

2. Energi/elektromagnetisk/neurologisk behandling Massage eller pulsering och stimulering av akupunkturpunkter med fingrarna, nålar eller akupressurpenna, meridianmassage, öronakupunktur, behandling av neurolymfatiska och neurovaskulära receptorer.

3. Nutrition/näringskemisk behandling Vitaminer och mineraler, mat (kost, superfood), kosttillskott, näringspreparat, örter och essenser.

4. Mental/emotionell behandling Visualiseringar, behandling av receptorer på huden som påverkar det autonoma sympatiska och parasympatiska nervsystemet, akupressur och andra energibehandlingar, andnings- och avslappningsövningar.

En kinesiologibehandling ger oss ökade krafter och mer energi. Både kroppsligt och själsligt.// Denna text skrevs 1992 av Mac Pompeius Wolontis, grundaren av yrket "Kinesiolog" i Sverige.
www.Kinesiologi.se, copyright © Mac Pompeius Wolontis 1986-2019 Stockholm.
För att få använda delar av denna text, krävs att hänvisning görs till författaren (Mac Pompeius Wolontis) och till denna hemsida (www.Kinesiologi.se).
Svenska Kinesiologi Skolan


Kinesiologi - Kinesiology


www.Kinesiologi.se
www.Kinesiolog.se
www.Kinesiology.com

Kursbokning - Kursanmälan


Svenska Kinesiologi Skolan
Swedish Kinesiology College

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden
Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webbproduktion och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden